Мост Ponte Vecchio во Флоренции

Мост Ponte Vecchio во Флоренции

Вид из галереи Уффици на мост Ponte Vecchio